„Stay in Touch” – międzynarodowa współpraca uczelni z udziałem małopolskiej WSE

2017-09-08 08:23:47

Intensywne kursy dla studentów z Hiszpanii, Grecji oraz Polski - prowadzone przez projektantów z praktycznym doświadczeniem, kursy i szkolenia doskonalące dydaktyków oraz powstanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych to tylko niektóre z rezultatów projektu „Stay in Touch”, realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oferty na kierunkach związanych z grafiką, czterech uczelni: Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie” adresowanego do studentów i wykładowców studiów I oraz II stopnia.

W pierwszym etapie projektu wykładowcy czterech uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki (International Teaching Academy) zorganizowanej przez Universidad de Castilla – La Mancha w Hiszpanii. Podczas szkolenia, 12 nauczycieli akademickich, wymieniło się doświadczeniami w zakresie efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej z uwzględnieniem użycia nowoczesnych narzędzi ICT.

- Udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki to oprócz możliwości wymiany doświadczeń projektowych i dydaktycznych, przede wszystkim możliwość spojrzenia na kwestie projektowania odpowiedzialnego społecznie z różnych perspektyw. Każdy z uczestników Akademii wskazywał na inne zagadnienia, które dotykają jego region. Ta różnorodność problemów i metod ich rozwiązywania bezpośrednio przełożyła się na zakres opracowanych w ramach projektu materiałów - podkreśla Łukasz Szubart, uczestnik Międzynarodowej Akademii Dydaktyki.

Pierwsze rezultaty współpracy międzynarodowego zespołu są już dostępne na stronie http://stayintouch.design/en/. W opracowanej bazie danych, ujęto ponad 50 przykładów zastosowań projektowania odpowiedzialnego społecznie.
Obecnie eksperci z czterech uczestniczących w projekcie uczelnie, kontynuują prace nad stworzeniem innowacyjnych materiałów dydaktycznych w tym m.in.: kursów e-learningowych, wykładów multimedialnych, podcastów, które staną się częścią kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie”.

Efekty pracy grupy ekspertów, będą oceniane przez studentów, którzy będą mieli okazję wsiąść udział w dwóch edycjach Międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji, Hiszpanii oraz Polsce). Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego przy użyciu nowoczesnych innowacji edukacyjnych, powstałych w ramach projektu i pozwoli wykształcić wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

- Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest liderem wśród małopolskich uczelni z zakresu współpracy międzynarodowej, co przejawia się m.in.: w realizacji w przeciągu ostatnich lat kilkunastu projektów z partnerami zagranicznymi. Efektem podejmowanej współpracy jest wzbogacenie i rozszerzanie oferty edukacyjnej a co za tym idzie poprawa jakości kształcenia – dodaje Justyna Żyła, członek zespołu zarządzającego projektem

Jesteś na profilu Dominik Łazarz - stronie mieszkańca miasta Tarnów. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj