Ogólnopolska konferencja „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej”

2017-10-24 15:05:59

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie organizuje 26 października br. konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

Celem organizowanej konferencji jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań modelowych, w jakich organy administracji rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.

- Tematyka konferencji koncentruje się wokół społecznie odpowiedzialnych działań administracji publicznej. Administracja publiczna jest strukturą organizacyjną o szczególnej misji – służącą wykonywaniu zadań publicznych zaspokajających wybrane potrzeby społeczne w ramach normatywnych wyznaczonych przez obowiązujące prawo. W przekonaniu organizatorów warto zdiagnozować zarówno obecne regulacje, które umożliwiają stosowanie praktyk społecznej odpowiedzialności jak i takie, które takie działania uniemożliwiają – informuje dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunku Administracja.

W skład Rady Naukowej konferencji weszli: Prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, reprezentująca również Uniwersytet Warszawski, prof. nadzw. dr hab. Anna Haładyj (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. nadzw. dr hab. Inga Kawka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (WSIiZ w Rzeszowie), dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (WSIiZ w Rzeszowie) oraz dr Agnieszka Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).

Organizatorami konferencji są: Katedra Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Rzeszowie.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Konferencja odbędzie się 26 października br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. Sucharskiego 2 (Klub Akademicki IQ) w godz. 9.00-16.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Jesteś na profilu Dominik Łazarz - stronie mieszkańca miasta Tarnów. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj