Dodaj zdjęcie profilowe

avatarnj

Kraków

Małopolska innowacyjna w walce z bezrobociem

2014-06-23 13:30:07

Nowe metody aktywizacji długotrwale bezrobotnych na długo przed reformą urzędów pracy – pracę podjęły już 164 osoby
Nowela oznacza zmiany organizacyjne, ale również nowe możliwości pomocy klientom PUP, m.in. zlecania usług aktywizacji podmiotom niepublicznym, wyspecjalizowanym w przywracaniu osób długotrwale bezrobotnych do zatrudnienia. Małopolski WUP wspólnie z 6 powiatowymi urzędami pracy wyprzedził nowelę realizując pilotażowy projekt „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” zlecając aktywizację zawodową obejmująca 1000 osób długotrwale bezrobotnych firmie Ingeus. WUP w Krakowie zdecydował się sprawdzić na małopolskim rynku pracy rozwiązanie skutecznie stosowane od ponad 20 lata w innych krajach. Projekt obejmuje obecnie 6 powiatów, w tym tarnowski i dąbrowski.

– Zainicjowanie projektu „Express do zatrudnienia” sprawia, że to Małopolskie stało się jednym z liderów nadchodzących zmian w Polsce, jeśli chodzi o walkę z bezrobociem. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym innowacyjnym przedsięwzięciu. Wspólnymi siłami, razem z krakowskim WUP oraz urzędem pracy w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej mamy największe szanse odnieść sukces i zasadniczo zmniejszyć problem bezrobocia. Ostatnie dane pokazują, że jest to aż 19,1 proc. w dąbrowskim oraz 14,7 proc. w tarnowskim – mówi Jacek Skowronek, menedżer Centrum Pracy Ingeus w Tarnowie.
W pilotażu uczestniczy 1000 klientów PUP, wybranych w drodze losowania z sześciu powiatów, odzwierciedlających zróżnicowanie całego regionu. Z tarnowskiego i dąbrowskiego jest to 371 klientów powiatowych urzędów pracy z obu powiatów, odpowiednio 254 oraz 117. Uczestnicy to grupa długotrwale bezrobotnych, w tym 49 proc. z nich pozostaje poza rynkiem pracy ponad dwa lata. Celem pilotażu jest aktywizacja zawodowa co najmniej 35 proc. osób w projekcie, czyli zatrudnienie i jego utrzymanie przez okres 6 miesięcy. Zakończenie działań aktywizacyjnych planowane jest na koniec kwietnia 2015 r. Do tej pory zatrudnienie znalazło 164 osoby, głównie w produkcji, usługach, handlu i gastronomii. Od początku projektu, Ingeus przeprowadził w swoich trzech Centrach Pracy – Oświęcimiu, Tarnowie i Nowym Sączu ponad 6 tysięcy spotkań z klientami, czyli około 59 dziennie. Podjęto kontakt i współpracę z ponad 200 firmami o bardzo różnej wielkości – od 12 do 600 pracowników. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, że WUPy w Polsce będą mogły zlecać usługi aktywizacji podmiotom niepublicznym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się skorzystać z możliwości, które na zachodzie są od wielu lat stosowane i przynoszą bardzo dobre rezultaty. Dzięki noweli, firmy takie jak Ingeus będą mogły wspierać urzędy pracy w aktywizacji osób, które od wejścia reformy zostaną zakwalifikowane jako tzw. drugi i trzeci profil – osoby długotrwale bezrobotne i oddalone od rynku pracy, potrzebujące zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia . W województwie Małopolskim pod koniec pierwszego kwartału było aż 88 027 osób długotrwale bezrobotnych, a w całym kraju 1 158 415. Do tej grupy m.in. będzie adresowana tego typu pomoc.
– Klienci, którymi współpracujemy to grupa, która potrzebuje więcej czasu na aktywizację, silnie zindywidualizowanego podejścia. Urzędy pracy, które mają ogrom różnych zadań do wykonania każdego dnia, będą mogły korzystać z naszego wsparcia. Mamy nadzieję, że dzięki możliwości zlecania tego typu usług, odciążymy PUP. Zlecając nam pracę z grupą najbardziej oddalonych od rynku pracy, będą miały większy komfort pracy. Chodzi tu o czasu, który jest konieczny do obsługi bezrobocia, profesjonalnego pośrednictwa i doradztwa – mówi Jacek Skowronek. Nie boimy się pracy z trudnym klientem, to specjalizacja doradców Ingeus, oczywiście w oparciu o międzynarodowe doświadczenie. Naszą działalność kierujemy nie tylko do klientów – osób jeszcze bezrobotnych, ale i biznesu, czyli pracodawców. Rozumiemy ich potrzeby i obawy, sami jesteśmy firmą. Dla pracodawców nasi klienci to świetni kandydaci do pracy. Są silnie zmotywowani nie tylko aby pracę znaleźć, ale przede wszystkim ją utrzymać oraz udowodnić sobie i swojemu pracodawcy ich wartość. Współpraca pracodawcy z nami to doskonała okazja do znalezienia dobrego pracownika i to na długo– dodaje.

Jesteś na profilu nj - stronie mieszkańca miasta Kraków. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj