Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Gołębia 24, telefon

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Gołębia 24, telefon

  tel:
  (12) 422 63 06
  e-mail:
  www:
  http://www.uj.edu.pl
  Zobacz na mapie

  Uniwersytet został założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, i nosił wtedy nazwę Akademii Krakowskiej. Został odnowiony w 1400 roku przez króla Władysława Jagiełłę i jego żonę Jadwigę i od tego czasu na ich pamięć nazywa się Jagielloński.
  Dzięki uczelni Kraków zamienił się w centrum nauki, kultury i sztuki, znane i poważane w całej Europie. Przyciągał on studentów z całego świata. Jednymi z jego najznamietnijszych studentów byli Mikołaj Kopernik (1491-95) i Papież Jan Paweł II (1938-39, 1942-46). Przez ponad 600 lat Kraków zawdzięczał swe znaczenie i niepowtarzalną atmosferę swemu Uniwersytetowi.

  Collegium Medicum - ul. św. Anny 12, (0-12) 422 00 86

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33

  Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Instytut Zoologii
  Wydział Chemii - ul. Ingardena 3, (0-12) 634 05 15
  Chemia Analityczna (Chemii Analitycznej, Chemometria, Przepływowe Techniki Analityczne), Fizyka Chemiczna, Technologia Chemiczna, Krystalochemia i Krystalofizyka, Chemia Nieorganiczna, Chemia Organiczna, Chemia Fizyczna i Elektrochemia, Chemia Teoretyczna
  Wydział Farmaceutyczny - ul. Medyczna 9, (0-12) 658 40 21
  Wydział Filologiczny - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33
  Instytut Polonistyki
  Collegium Paderevianum - al. Mickiewicza 9, (0-12) 633 63 77
  Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej (Filologia Niemiecka, Filologia Szwedzka), Instytut Filologii Klasyczne (Filologia Grecka, Filologia Łacińska), Instytut Filologii Orientalnej (Arabistyka, Turkologia, Iranistyka, Indianistyka, Japonistyka), Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej (Filologie: Słowacka, Czeska, Bułgarska, Chorwacka, Serbska, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Rusycyztyka, Ukrainistyka), Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Katedra Filologii Węgierskiej
  Wydział Filozoficzny - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33
  Instytut Filozofii - Ontologia, Epistemologia, Historia Filozofii, Filozofia Nauk Przyrodniczych, Estetyka, Etyka, Logika, Filozofia Wschodu
  Instytut Pedagogiki - Pedagogika Społeczna i Andragogika, Teoria Wychowania, Pedagogika Ogólnej, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Pedagogika Szkolnej, Pedagogika Kultury
  Instytut Psychologii - Psychologia Ogólna, Psychologia Eksperymentalna, Psychologai Rozwojowa i Wychowawcza, Psychologia Kliniczna, Psychologia Defektologiczna i Rehabilitacyjna, Psychofizjologia, Psychologia Społeczna, Laboratorium
  Instytut Socjologii - Socjologia Teoretyczna, Socjologia Obszarów Wiejskich i Stosunków Agrarnych, Antropologia Społeczna, Porównawcze Studia Cywilizacji, Badania Procesów Grupowych, Socjologia Gospodarki i Edukacji, Socjologia Norm i Organizacji, Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Metody i Techniki Badawcze w Socjologii, Socjologia Władzy, Centrum Analiz Zmian Kulturowych "Europa 89"
  Instytut Religioznawstwa - Historia Religii, Fenomenologia Religii, Filozofia Religii, Socjologia i Psychologia Religii, Historia Chrześcijaństwa
  Wydział Historyczny - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33
  Instytut Archeologii - Archeologia Epoki Kamienia, Archeologia Epoki Brązu, Archeologia Epoki Żelaza, Archeologia Średniowiecza, Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu, Archeologia Klasyczna
  Instytut Historii - Historia Starożytna, Bizantynistyka, Historia Powszechna Średniowieczna, Historia Powszechna Nowożytna, Historia Powszechna Najnowsza, Historia Polska Średniowieczna, Historia Polski Nowożytnej, Historia Polski Nowoczesnej, Historia Polski Najnowszej, Nauki Pomocnicze Historii i Archiwistyki, Historia Europy Wschodniej, Historia Oświaty i Kultury,Historia Społeczno-Gospodarczej i Statystyki, Socjoreligijna Historia Europy, Dzieje Historiografii i Metodologii Historii
  Instytut Historii Sztuki - Histora Sztuki Bizantyńskiej, Historia Sztuki Średniowiecznej, Historia Sztuki Nowożytnej, Historia Sztuki Nowoczesnej, Studia Miejskie
  Instytut Etnologii - Etnologia Europy i Bliskiego Wschodu, Etnografia Polski, Teoria i Historia Cywilizacji
  Instytut Muzykologii - seminaria: Muzyka polska, Muzyka baroku, Muzyka w XIX wieku, Muzyka w XX wieku, Muzyka francuska w XIX wieku, Muzyka dawna
  Katedra Judaistyki - Historia Żydów, Kultura Żydów
  Międzywydziałowe Studia Humanistyczne
  Wydział Lekarski - ul. św. Anny 12, (0-12) 422 00 09
  Wydział Matematyki i Fizyki - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33
  Instytut Matematyki - Analiza Matematyczna, Funkcje Rzeczywiste, Równania Różniczkowe, Analiza Funkcjonalna, Matematyczne Problemy Fizyki i Techniki, Geometria, Geometria Analityczna i Algebraiczna, Teoria Aproksymacji, Matematyka dla Przyrodników
  Instytut Fizyki - Doświadczalna Fizyka Komputerowa, Fizyka Gorącej Materii, Fizyka Ciała Stałego, Fizyka Doświadczalna, Fizyka Jądrowa, Fizyka Ogólna, Metodyka Nauczania i Metodologia Fizyki, Optyka Atomowa, Radiospektroskopia, Fizyka Miękkich Faz, Zakłady Fizyki Teoretycznej, Fizyka Statystyczna, Teoria Cząstek, Teoria Pola, Teoria Względności i Astrofizyki, Zastosowanie Metod Numerycznych (w Instytucie Informatyki), Teoria Materii Skondensowanej, Teoretyczna Fizyka Komputerowa
  Instytut Informatyki - Zakład rachunku prawdopodobieństwa, Zakład metod numerycznych, Zakład optymizacji i teorii sterowania, Zakład zastosowań metod numerycznych, Zakład podstaw informatyki, Zakład humanistycznych zastosowań informatyki, Zakład przetwarzania i rozpoznawania obrazów, Zakład matematyki dyskretnej, Zakład systemów sztucznej inteligencji
  Obserwatorium Astronomiczne
  Wydział Ochrony Zdrowia - ul. Kopernika 25, (0-12) 422 04 11
  Wydział Prawa i Administracji - ul. Gołębia 24, (0-12) 422 10 33
  prawo i administracja, politologia, stosunki międzynarodowe
  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - ul. Gołębia 24, (0-12) 421 49 75
  Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Instytut Zarządzania (Rachunkowoś i Finanse, Zarządzanie Strategiczne i Technologiami, Psychologia Zarządzania i Ergonomia, Psychologia Stosunków Międzyludzkich), Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Psychologii Stosowanej, Instytut Sztuk Audiowizualnych
  Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ - ul. Jagiellońska 10, (0-12) 421 41 41

  Kategorie:
  Zgłoś nieaktualne dane