Artykuł sponsorowany

W dzisiejszych czasach, dobie największego rozwoju technologicznego, rodzi się pytanie czy dzięki połączeniu odnawialnych źródeł energii można doprowadzić budynek do samowystarczalności energetycznej i być niezależnym od systemu elektroenergetycznego? W niniejszym artykule zostaną opisane rozwiązania, które mogą zapewnić dom bez rachunków, a także poprawić stan środowiska, w którym żyjemy.

Konwencjonalne systemy grzewcze w budynkach mieszkalnych, jak również zamieszkania zbiorowego, opierają się na paliwach stałych, ciekłych czy gazowych. Takie systemy grzewcze niestety omijają aspekty środowiskowe, które w dużej mierze spowodowały negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, szczególnie na zanieczyszczenie powietrza i tworzenie „SMOGU”. Rosnące co roku ceny ropy naftowej, gazu, energii elektrycznej, a także ciągły problem ze wzrostem smogu spowodowały, że zaczęto szukać innego systemu grzewczego, który będzie najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim ekologicznym. Od kilku lat, głównym celem w Polsce stało się promowanie i wspieranie odnawialnych źródeł energii, które stały się alternatywą dla tradycyjnych nośników energii, tj. paliw kopalnianych.

Wygodnym, komfortowym, stabilnym oraz energooszczędnym w kosztach sposobem ogrzewania, nieszkodliwym dla środowiska naturalnego stała się pompa ciepła. Jest to urządzenie grzewcze, które korzysta z odnawialnych źródeł energii. Ich praca polega na odbiorze ciepła z dolnego źródła o niskiej temperaturze (najczęściej powietrze zewnętrzne) i przekazaniu do źródła górnego o wysokiej temperaturze (naszego systemu grzewczego w budynku). Mają wykorzystanie w klimatyzacji, systemach centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, a także służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacja pompy ciepła pozwala na wykorzystanie niewyczerpalnej, czystej i ekonomicznej energii naturalnej, co powoduje, że ¾ energii do sposobu ogrzewania otrzymuje za darmo ze środowiska naturalnego. Dlatego pompa ciepła zapewnia najniższe koszty eksploatacji oraz gwarancję, że opłaty nie zmienią się w przyszłości. Jest to jedyny system grzewczy, który pobiera ze swojego naturalnego otoczenia aż 75% energii, niezbędnej do celów grzewczych, a tylko pozostałe 25% to prąd elektryczny, potrzebny do jej napędu. Pompa ciepła może zastąpić obecne źródło ciepła w budynku stając się jedynym całorocznym źródłem ciepła w budynku bądź z nim współpracować, ogrzewając budynki wyposażone w dowolny system grzewczy.

Eksploatacja budynków głównie wiąże się ze zużyciem energii na wytworzenie i utrzymanie warunków komfortu wewnętrznego, czyli chłodzenie, ogrzewanie, klimatyzację, wentylację, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej czy oświetlenie. W takiej sytuacji wzrastają wydatki związane z eksploatacją energii elektrycznej. I tutaj przychodzi nam z pomocą kolejna instalacja Odnawialnego Źródła Ciepła jakim jest Fotowoltaika. Fotowoltaika wykorzystując promieniowanie słoneczne, wytwarza czystą i darmową energię elektryczną taką samą jaką mamy w naszym „gniazdku”. Energia słoneczna jest najbardziej znanym i najczęściej wybieranym źródłem odnawialnym, z uwagi na niewyczerpalne zasoby energetyczne słońca. Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej (w skrócie PV) jest moduł fotowoltaiczny oraz falownik. Moduły fotowoltaiczne umieszcza się zazwyczaj na dachu budynku skierowanego na południe. Falownik najlepiej zlokalizować w pobliżu domowej rozdzielni głównej, można również w innym pomieszczeniu bądź na zewnętrznej ścianie budynku. Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną zależy od intensywności promieniowania słonecznego padającego na moduły fotowoltaiczne, czasu ekspozycji oraz poprawności projektu i prawidłowości montażu instalacji. Prawidłowo zaprojektowana i zamontowana instalacja jest bezobsługowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych, a także nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy innych szkodliwych substancji do atmosfery. Montaż instalacji fotowoltaicznej jest nie tylko idealnym sposobem na obniżenie naszych wydatków za prąd, ale również zyskujemy niezależność energetyczną.

Połączenie dwóch odnawialnych źródeł, czyli współpraca instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła jest opłacalna ze względów finansowych oraz ekologicznych. Instalacja fotowoltaiczna w polskich warunkach dostarcza rocznie z każdego 1 kWp mocy około 1000 kWh energii elektrycznej. Odpowiednia dobrana moc instalacji do danego obiektu pokryje w całości jego zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przy odpowiedniej izolacji, a także wprowadzenia dodatkowo rekuperacji, nasz dom będzie samowystarczalny i energooszczędny. Żywotność i wydajność takich instalacji jest tak długa, że nie trzeba będzie się martwić w przyszłości o wzrosty cen. Posiadając mikroinstalację fotowoltaiczną, zostajemy prosumentami, czyli producentem i konsumentem energii. Obecnie obowiązujący system opustu to bezgotówkowe rozliczenie z Zakładem Energetycznym energii pobranej jak i wyprodukowanej przez prosumenta. Dzięki temu, w okresie letnim, kiedy mamy najwięcej słońca i produkujemy najwięcej energii elektrycznej z naszej instalacji fotowoltaicznej możemy ją zmagazynować w Zakładzie Energetycznym, a kiedy w okresie zimowym pompa ciepła potrzebuje większy pobór energii, odbieramy ją sobie z Zakładu Energetycznego bez dodatkowych opłat.

Podsumowując i odpowiadając na główne pytanie, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej danego obiektu, w którym to zostało zamontowane rozwiązanie ekologiczne – mikroinstalacja, rekuperacja oraz pompa ciepła. Tego typu inwestycję posiadają wsparcie przez różnego rodzaju programy, np. „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, które oferują bezzwrotne dofinansowanie oraz są coraz bardziej promowane z uwagi na ich pozytywny wpływ ekologiczny i ekonomiczny. Inwestując w odnawialne źródła energii poprawimy tym nie tylko stan środowiska, ale również nasz stan zdrowotny, poprzez oczyszczenie powietrza, którego wdychamy.

Firma COGITO ENERGY jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, który wspiera odbiorców energii elektrycznej chcących zainicjować swoje wewnętrzne projekty związane z ograniczeniem zużycia i optymalizacją kosztów energii elektrycznej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizujemy się w instalacjach Energii Odnawialnej takich jak: Instalacje Fotowoltaiczne, Pompy Ciepła, Rekuperacja, Klimatyzacja. Optymalnie dobieramy dla każdej inwestycji instalacje aby zapewnić „ Dom bez Rachunków

Realizujemy usługi według zasady: ZAPROJEKTUJ ̶ WYKONAJ ̶ URUCHOM

Podchodzimy rzetelnie i uczciwie do każdego Klienta, gdyż swoją działalność opieramy na poleceniach - dobrze wykonana usługa gwarantuje następnych klientów.

PAMIĘTAJ: LOKALNA FIRMA TO SPRAWNY I SZYBKI SERWIS!!!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

COGITO ENERGY
33-150 Wola Rzędzińska 320B
kontakt@cogitoenergy.pl
tel. 146-005-003
www.cogitoenergy.pl

logo

Dom